www.bottnarydsbyalag.se ©

 

Välkommen till Bottnaryds Byalag!

 

Sjöar              Stugor & Regler             Kortpriser             Försäljning               Karta
REGLER

  • Barn under 15 år har rätt att fiska tillsammans med målsman på dennes kort, dock gäller begränsningen för ädelfisk; 3 st. / kort. Eventuellt fångad gräskarp måste släppas tillbaka. Fiskekort ska uppvisas på anmaning av tillsyningsman.
  • Fiske från kyrkogården och tomtmark är förbjudet.
  • Vid utsättning av mörtstugor måste tydliga markeringar göras.
  • Utmed vägen mellan Mörtesjön och Abborragölen och vid Bergsjön finns parkeringsplatser och grillplatser, ytterligare en grillplats finns vid Skräcklagölen.
  • På åsen norr om Abborragölen finns vindskydd med eldstad.
  • Utmed vägen till Skräcklagölen finns ett dass.

Var rädd om naturen och visa hänsyn till fågellivet! Använd anvisade parkeringsplatser. Området runt sjöarna är ett naturresservat, eldning utanför anordnade grillplatser är därför förbjudet.

Lycka till med fisket!

STUGOR

Stuga 4 bäddar
Gösta & Berit Helgesson
Nydala
Tel. 036-20091