www.bottnarydsbyalag.se ©

 

Välkommen till Bottnaryds Byalag!

 

VERKSAMHETEN I BOTTNARYDS BYALAG

 

 

Enligt föreningens stadgar är ändamålet:
Att verka för fritidssysselsättning och ökad gemenskap för invånarna
i Bottnaryd med omgivningar.

 

Verksamhetsområde:
Föreningen skall inrikta sin verksamhet på aktiviteter som kan omfattas
av hela eller delar av familjer oavsett ålder.

 

 

UNGDOMSGÅRDEN:

Ungdomsgården är öppen. Vi träffas fredag 18.00 till 23.00 under höst och vårsäsong,

Datum meddelas på skolan och på anslagstavlan.


Bottnaryds Byalag tar ansvar för barn och ungdomar under våra aktiviteter och på ungdomsgården så länge de befinner sig i våran lokal i källaren på Centrumhuset.

 

 

Bli medlem! Betala årsavgiften!
Familjekort: Föräldrar plus barn under 18 år - 250 kronor,
Vuxen: 120 kronor, Barn: 50 kronor

 

 

 

 

I vissa av föreningens aktiviteter krävs medlemskap för att få deltaga.

Vill du bli medlem, betala in avgiften, glöm ej namn och adress, på plusgiro
59 38 22-0. Bottnaryds Byalag

Vill du hjälpa till med aktiviteter, kontakta någon i styrelsen.

Vi har vår klubblokal i källarvåningen i Centrumhuset.

 

 

VÄLKOMMEN