www.bottnarydsbyalag.se © •

 

Välkommen till Bottnaryds Byalag!

 

 

Styrelsen i Bottnaryds Byalag

Ordförande Ann-Christin Fredriksson
Postadress
c/o Ann-Cristin Fredriksson
Nygatan 21
565 76 Bottnaryd
Tel: 036-209 01

 

E-post
bottnarydsbyalag@gmail.com

 


 

Vice ordförande Mattias Stridh
Sekreterare David Fransson
Kassör Pär Blomqvist
Ledamöter Per Ax
  Emil Arvidsson
  Matti Tedlert
  Daniel Ax
  Björn Ax